Skip to content

RapidStage zoekt leiders, en hun volgers…

maart 2, 2010

RapidStage is op zoek! Naar leiders. Naar mensen die jou inspireren, enthousiasmeren en amuseren. Naar die ene persoon waarvan jij elk woord en elke letter met intense aandacht tot je neemt. Omdat je er simpelweg blij van wordt, of omdat je elke keer weer zoveel leert. En natuurlijk kan het iemand zijn die je ‘alleen maar’ van Twitter kent, of van de radio, of die ene bijzondere persoon die achter de bar staat bij de voetbalkantine.

Kortom, RapidStage zoekt de nieuwe leiders! (en daarmee ook hun volgers….)

Wil jij je leider kenbaar maken? Stuur een e-mail naar marco@rapidsugar.nl en vertel wie en waarom. En daarmee maak je kans op een uitnodiging voor de iPad SneakPreview van RapidSugar! (datum wordt nog bekend gemaakt)

Advertenties

Neem de controle over alle outbound email! Of zit op de blaren…

februari 22, 2010

E-mail is een belangrijk, zo niet het belangrijkste communicatie middel voor veel bedrijven. Denk aan sales en marketing e-mails of customer service e-mails. Merk reputatie, online trust en deliverability zijn voor een hedendaags bedrijf niet te vermijden vraagstukken. Op het eerste gezicht misschien zaken die weinig met elkaar te maken hebben, maar schijn bedriegt. Sterker nog, door niet gemanagede e-mailstromen kan merk reputatie, online trust en deliverability ernstige schade oplopen. Het managen van alle outbound email stromen is de oplossing.

Ga eens na hoeveel typen email er door bedrijven wordt verstuurd. Op verschillende wijze worden e-mails naar buiten gepompt: geautomatiseerd en getriggerd via websites, via e-commerce. De marketing afdeling verstuurt misschien via affiliate partners. Berichten worden verstuurd via verschillende domeinen en IP adressen en middels verschillende systemen. Vaak zijn de noodzakelijke authenticatie technieken niet op alle mailstromen geïmplementeerd. Reputatie, online trust en deliverability zal door gebrek aan eenheid moeilijk te managen zijn. Er bestaat namelijk geen eenheid als het gaat om het naar buiten treden als bedrijf via e-mail communicatie. Daarbij staat niet de reputatie van een enkele afdeling op het spel, maar de reputatie en online trust van het gehele bedrijf of merk. Het vertrouwen van de klant kan hierdoor op den duur ernstige schade oplopen. En vertrouwen is tegenwoordig misschien wel de sterkste eigenschap die een bedrijf kan hebben.

Vraag is nu, wie is binnen een bedrijf hiervoor verantwoordelijk? Wie neemt de beslissingen en wat voor systeem moet er gebruikt worden? Wat is de gemiddelde tone of voice van de berichten? Wie bepaald er hoeveel mail een klant krijgt?

Idealiter ligt de verantwoordelijkheid bij een persoon of afdeling binnen een organisatie. Eenvoudig zal het niet zijn de verschillende email stromen te reguleren. Verschillende afdelingen hebben over het algemeen interfererende en/of tegengestelde belangen en prioriteiten. Toch zal er iets of iemand moeten zijn die de e-mail stromen reguleert en als aanspreekpunt kan dienen voor het hele bedrijf. Een organisatie moet accepteren dat het een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de hoeveelheid e-mails die een klant ontvangt en de manier waarop deze wordt aangesproken. Dit is alleen maar in het eigen belang. Door een overdaad aan e-mail en gebrek aan eenheid in de benaderingswijze zal er bij de klant eerder verzadiging optreden. Hierdoor zal de waarde van e-mail als communicatie kanaal eerder devalueren. Bovendien is het nog maar de vraag ofde e-mail op den duur nog wel aan komt? Door verscherpte regels en eisen zal ook de deliverability dalen, maw rechtstreeks naar de spam folder worden verwezen.

E-mail zou misschien gezien moeten worden als een reguliere reclame uiting. Met reclame ga je ook zorgvuldig om, je schiet niet in het wilde weg. Overdaad schaad, je wil als bedrijf overal het hetzelfde overkomen. Gebruik e-mail als je made-to-measure reclame uiting. Maak de inhoud meer relevant en doelgericht en zorg voor een eenduidige tone of voice die voor alle e-mail uitingen geldt. En wees zorgvuldig in de hoeveelheid e-mails die je naar een klant verstuurd. Het komt de merk reputatie, online trust en deliverability alleen maar ten goede.

Reputy levert Co-Chair International Committee van de Online Trust Alliance

februari 11, 2010

Online Trust AssociationCasper Schoute van Reputy, een bedrijf gespecialiseerd in email deliverability en online trust, is sinds 1 januari 2010 Co-Chair van de International Committee van Online Trust Alliance (OTA).

De OTA heeft als missie een vertrouwd ecosysteem te creëren en een bijdrage te leveren aan de eliminering van email- en internetfraude, misbruik en cybercrime, met als gevolg de verbetering van het vertrouwen en de bescherming van bedrijven en consumenten. De organisatie is in september 2007 opgericht om de problematiek rond consumer trust en brand reputation meer aandacht te geven en om oplossingen hiervoor op te stellen. Leden van de organisatie zijn onder andere Bank of America, PayPal, Cisco en Microsoft.

Online trust is een vraagstuk dat niet alleen gebonden is aan de regio Noord-Amerika waar de OTA is gevestigd. De International Committee heeft tot doel de werkzaamheden van de OTA op internationaal gebied bekend te maken, uit te breiden en nieuwe leden te werven. Door samenwerkingen aan te gaan met (inter-) nationale initiatieven van overheden en brancheorganisaties streeft de OTA haar doel na wereldwijd een veiligere online omgeving voor consumenten te realiseren.

Reputy is de eerste in Nederland die zich op het gebied van onder andere online consumer trust en brand reputation heeft gespecialiseerd. De visie van Reputy is dat bedrijven merkdifferentiatie en concurrentievoordeel realiseren door verbeterd online vertrouwen bij hun gebruikers. Door aansluiting bij de OTA bevinden bedrijven zich aan de frontlinie van de online trust discussie. Een voordeel van lidmaatschap is het helpen vormen van (internationale) standaarden en best practices. Reputy moedigt partijen die belang hebben bij consumenten vertrouwen in internet aan, zich aan te sluiten bij OTA. Het uitgebreide netwerk van OTA members biedt veel mogelijkheden om kennis uit te wisselen.

Online trust is een erg belangrijke issue voor overheden, zo ook het Witte Huis. President Obama heeft Howard Schmidt, tot voor kort OTA board member, aangesteld als cybersecurity coordinator.

De democratisering van sociale netwerken

februari 4, 2010

Wellicht is bij iedereen bekend dat de groei van het gebruik van sociale netwerken groot is. Hier de slides van een presentatie door Amanda Lenhart, onderzoekster verbonden aan het Pew Internet & American Life Project, waarbij de groei van het gebruik van sociale netwerken (2005 tot 2009) in kaart is gebracht. De presentatie werd gehouden op 8 oktober 2009.

Strekking van de presentatie is dat aan het begin van het onderzoek in 2005, het gebruik van sociale netwerken was voorbehouden aan early adapters en dat het gebruik tegenwoordig is gedemocratiseerd en gebruikt wordt doorr alle lagen van de bevolking, met diverse opleidingen en alle leeftijden.
Is deze presentatie nu 1 op 1 over te nemen op de Nederlandse situatie? Natuurlijk niet, de situatie in Amerika is natuurlijk anders dan in Nederland. Het is echter wel waarschijnlijk dat eenzelfde situatie ook voor Nederland geldt.

Pew Internet & American Life Project is een van de zeven projecten die samen het Pew Research Center vormen. Een neutrale non-profit “fact-tank” die informatie vergaart en verstrekt over de issues, houdingen en trends die vorm geven aan de Amerikaanse samenleving en de wereld. Het Pew Internet & American Life Project doet specifiek onderzoek naar de impact van internet op familie, gemeenschappen, werk, het dagelijks leven, opleiding en politiek klimaat.

Seth Godin over nieuwsgierigheid

februari 4, 2010

Gevonden op het Yubby kanaal van Vincent Everts.

Mobile Metrics meet mobiel gebruik websites

februari 3, 2010

MobileMetrics_logoRapidSugar, Netprofiler en aFrogLeap zijn
1 februari gestart met Mobile Metrics, een platform dat cijfers en statistieken verzameld over mobiel gebruik van websites en e-mails. Mobile Metrics richt zich op heel Europa en het gebruik ervan is gratis.

Uit een benchmark analyse van Netprofiler onder 20 Nederlandse site blijkt dat 0,7% van het internetverkeer momenteel via mobile devices plaatsvindt. De Apple iPhone is goed voor meer dan de helft van het mobiele internetbezoek.

Om het mobile gebruik van websites te kunnen meten heeft Mobile Metrics een tracker ontwikkeld, Java Script- en pixelversie, die meet via welk mobiel platform en met welke browser de website wordt aangeroepen. Tevens meet het de lokatie door middel van Reverse IP Lookup. Eens per maand wordt er een gedetaileerde rapportage uitgegeven. Zowel het gebruik van de tracker als de rapportage zijn gratis.
Grafiek
Het voordeel van het gebruik van de Mobile Metrics tracker is dat deze ook gebruikt kan worden voor e-mail verkeer, waarbij gemeten wordt welke e-mails op wat voor platform/mobiel gelezen wordt. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn de tracker te gebruiken voor applicaties.